13, Fuqian Second Street,
Tianzhu town, Shunyi district,
Beijing, China, 101100
tel.: +86 10 5160 0331
e-mail: beijing@wens.global